Balta team

Društvo sportske rekreacije BALTA TEAM
Trg Viktora Bubnja 1
51000 Rijeka, Hrvatska
​OIB 42889754272

Poslovna banka

Raiffeisen Bank d.d.
​IBAN HR2524840081135139586
SWIFT RZBHHR2X

    Osobni podaci regulirani su Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 na snazi od 25.05.2018.

    Balta team, Trg Viktora Bubnja 1

    Nemojte zaboraviti Google review, jako nam je važno da ste zadovoljni i da drugi to znajuBalta team Google review